Řetězové parníky v Děčíně

Média

Obrázek

havárie

Doprovodný text

Děčín byl pro Rakouskou severozápadní paroplavbní společnost hlavním místem překladu zboží z lodí na dráhu. Současně byl i obslužným centrem systému řetězové paroplavby. Z Bad Schandau do Děčína-Loubí vedl nejvytíženější úsek české řetězové plavby, dálší úsek pokračoval z Děčína-Loubí do Ústí nad Labem, kam se tahaly proti proudu prázdné uhelné čluny. Obvykle proto v V Bad Schandua čekaly ráno až dva řetězové parníky na čluny pro vlek. Proto taky při havarii z roku 1895 pomáhají vléci potopený člun i dva řetězové parníky.