Loreta Rumburk

Od října 2023 provozuje průvodcovskou službu v Loretě Rumburk Oblastní muzeum v Děčíně.

Pro veřejnost je otevřena:

listopad – duben: sobota 9:00 – 16:30 h
květen – říjen: úterý až sobota 9:00 – 16:30 h

Poslední prohlídka začíná 30 minut před skončením návštěvní doby.

Více informací naleznete na webu www.loretarumburk.cz.

Aktuálně v kostele sv. Vavřince u lorety proběhla výměna figurek v betlému. Nyní je k vidění poslední scéna „Útěk do Egypta“.

5. července 2024 se konají speciální prohlídky běžně nepřístupných prostor lorety, více informací zde: www.muzeumdc.cz/program/specialni-prohlidky-lorety-rumburk