Prohlídka výstav Africký šperk a umění s Marií Imbrovou

místo

Oblastní muzeum v Děčíně

Prohlídka s autorkou výstavy afrikanistkou Marii Imbrovou.

Africké šperkařství má tisíciletou tradici a nezastupitelnou roli v místních kulturách a váže na sebe role, které v evropském kontextu již nevnímáme. Šperk etnického charakteru prezentuje svého nositele, je jeho kulturní a společenskou součástí.

Vizuálně zařazuje nositele nejen k určitému etniku, ale vydává i svědectví o jeho společenském postavení, stadiu dospělosti a u žen často zaznamenává počet dětí. 


Mnoho typů těchto šperků již bylo podrobně popsáno v rámci etnografického výzkumu jednotlivých etnik, další byly zachyceny na kresbách, malbách či fotografiích, některé najdeme jen u původních nositelů, další u starožitníků a ty současné i u afrických návrhářů a umělců. 


Stejně jako ostatní africké artefakty se však místní šperky pod tlakem vnějšího světa mění a narůstající počet obyvatel žijících ve městech se již odklonil od etnického šperku a vyhledává různorodé materiály pro šperky společenský oceňované a vizuálně zajímavé.
Vstupné 50 KčAfrický šperk a umění

Africký šperk a umění

Africký šperk a umění