Kontakty

Oblastní muzeum v Děčíně, p.o.

Čs. mládeže 1/31, 405 02  Děčín

tel.: +420 412 531 549
fax: +420 412 532 560
info@muzeumdc.cz
www.muzeumdc.cz
IČ: 00360210
č. bank. účtu: 3336431/0100 (KB Děčín)

ID Datové schránky: magk6u4

 

Ředitel

Ing. Vlastimil Pažourek– ředitel muzea
+420 775 866 531
pazourek@muzeumdc.cz

Ekomický úsek

Ing. Hana Horáková - vedoucí ekonomického úseku, hlavní ekonomka
hana.horakova@muzeumdc.cz

Gabriela Králová - účetní
kralova@muzeumdc.cz

 

Oddělení historicko-sbírkové

Mgr. Václava Bubnová – vedoucí odborného úseku, správa sbírek
bubnova@muzeumdc.cz

Mgr. Milan Rosenkranc – regionální historie, numismatik, správce sbírek militárií a numismatiky. 
rosenkranc@muzeumdc.cz

Jolana Horáková – kurátorka sbírky užitého umění
horakova@muzeumdc.cz

Mgr. Bc. Tomáš Mika – kurátor, dějiny plavby
mika@muzeumdc.cz

Alena Lubinská – správce depozitáře, nové dějiny
lubinska@muzeumdc.cz

Mgr. Lada Fišerová – dokumentátorka CES, administrativní pracovnice
fiserova@muzeumdc.cz

Mgr. Eva Staňková – kurátorka sbírky výtvarného umění, grafička
stankova@muzeumdc.cz

Martin Brýda – konzervátor
bryda@muzeumdc.cz

Mgr. Dana  Boková -  dokumentátorka
bokova@muzeumdc.cz

Karel Černý - realizace výstav
cerny@muzeumdc.cz

Alois Bělota - průvodce, námořní plavba

belota@muzeumdc.cz

Stanislav Širlo - dokumenátor, pokladní

stanislav.sirlo@muzeumdc.cz

 

Oddělení historicko-prezentační

PhDr. František Šuman – vedoucí odborného úseku, prezentace a regionální historie, vědecký tajemník muzea
suman@muzeumdc.cz

Vladimír Širlo – muzejní fotograf, kurátor sbírky negativů
sirlo@muzeumdc.cz

Mgr. Vladimír Sypěna –  knihovník, muzejní pedagog
sypena@muzeumdc.cz

Ilona Rosenkrancová – webadministrátorka, dokumentátorka, fotografka, propagace, styk s veřejností
rosenkrancova@muzeumdc.cz

Bc. Aneta Němcová - dokumentátorka, fotoarchiv (v současné době na rodičovské dovolené)
nemcova@muzeumdc.cz