Námořníci z českých zemí

místo

Oblastní muzeum v Děčíně, přízemí vpravo

trvá do

Výstava věnovaná odvaze tisíců námořníků a námořních cestovatelů. Má je téměř každá obec a jejich osudy jsou skoro vždy pozoruhodné. Překonávali naše suchozemské vnímání světa a přinášeli nám nové dovednosti a informace. 

Víte, že skoro každá obec v ČR měla svého námořníka? Přestože území dnešní České republiky má k moři daleko, v minulosti sloužily u námořnictva tisíce mužů, kteří odsud pocházeli. Někteří bojovali s Turky ve Středomoří na palubách galér Řádu maltézských rytířů, další se dostali na moře v řadách rakouského, případně německého námořnictva a jiní brázdili oceány pod vlajkou československého obchodního loďstva. Jejich osudy připomíná výstava „Námořníci z českých zemí“.

„Naše výstava nemá ambice podat vyčerpávající přehled dějin námořní plavby. Zaměřili jsme se spíše na některé zajímavé osobnosti,“ vysvětluje ředitel muzea a spoluautor výstavy Ing. Vlastimil Pažourek. K nim patřil například admirál maltézské a papežské flotily Františka Zikmunda z Thun-Hohensteinu, který pocházel z české větve rodu a své původní sídlo měl v Jílovém u Děčína. V rámci výstavy budou k vidění dva unikátní obrazy, které představují jeho bitvy ve Středomoří. Oba byly namalovány podle jeho přesných instrukcí a náčrtků a jsou tak mimořádným svědectvím o tehdejších bojích na moři.

Úplně poprvé bude vystavena část osobní pozůstalosti Josefa Holuba, jednoho z nejúspěšnějších rakousko-uherských kapitánů ponorek za 1. světové války a později kapitána československé námořní lodi Legie. „Věnujeme se i německým námořníkům z dříve německého pohraničí nebo potomkům českých emigrantů sloužícím na lodích v Americe,“ vysvětluje Vlastimil Pažourek.

Lodě, na kterých se čeští námořníci plavili, představuje 17 dokonale vypracovaných modelů, které vytvořili Zdeněk Tollar, Václav Sellner a Jiří Bureš. Výstava zahrnuje více než stovku originálních artefaktů zapůjčených díky laskavosti Národního památkového ústavu, ú.p.s. v Praze, Národního technického muzea, Vojenského historického ústavu, Muzea města Ústí nad Labem a Oblastního muzea a galerie v Mostě.

Videokomentář k výstavě: