Pohledy do labské krajiny - Ernst Gustav Doerell

místo

Oblastní muzeum v Děčíně

trvá do

Výstava více než 70 kreseb, litografií a obrazů E. G. Doerella, malíře 19. století.

Malíře Ernsta Gustava Doerella (1832 – 1877) řadíme k umělcům 19. století, do pozdního romantismu. Jeho dílo bylo ovlivněno školením na pražské Akademii. Tvořil na území Děčínska, Ústecka, Teplicka a Litoměřicka. Zabýval se především malbou krajiny.

Ve svém díle zachytil proměnu romantické krajiny Ústeckého kraje v bohatý průmyslový region. Ovšem v jeho tvorbě můžeme vidět i obrazy s náboženskou tématikou a biblickými výjevy, dále žánrové obrazy, portréty, střelecké terče.

Za svůj život Doerell stihl namalovat téměř 400 obrazů.