Komentovaná prohlídka výstavy "Co s východním nádražím ?"

místo

hlavní budova

Historie architektonicky nejcennější nádražní budovy v Děčíně a polabské železniční tratě Rakouské severozápadní dráhy.10

Nově bude prohlídka výstvavou obohacena o pohledy na labské údolí z navazující výstavy obrazů a kreseb E.G. Doerella, který údolí řeky Labe i její industriální vývoj dokumentoval na svých obrazech z 60.-70.let 19. století. Vidíme tak jiný pohled na vznik tratě a výstavbu Rakouské severozápadní dráhy. Průvodcem bude ing. Vlastimil Pažourek.
Vstupné 30 Kč jako na vstup do muzea.