Průvodce benešovským kostelem láká na historii i umělecké skvosty

Oblastní muzeum v Děčíně vydalo Průvodce kostelem Narození Panny Marie v Benešově nad Ploučnicí. Text čtenáře seznamuje s jednotlivými stavebními prvky, uměleckou výzdobou a vybavením kostela a jeho autorkou je Mgr. Táňa Šimková, Ph.D. z Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. Historický úvod shrnující dějiny Benešova nad Ploučnicí přidal Ing. Vlastimil Pažourek, ředitel Oblastního muzea v Děčíně.

"Turistické i místní lidé znají benešovský zámek, kolem kostela ale jen procházejí. Přitom se jedná o velmi zajímavou stavbu, která v minulosti měla například i obrannou funkci a sloužila jako opevněné útočiště místních obyvatel. Svědčí o tom nejen v terénu dodnes patrný val a příkop, ale také klíčové střílny ve věži kostela," vysvětluje spoluautor publikace.

Další skvosty a zajímavosti pak čekají návštěvníky uvnitř kostela. Nejstarším předmětem v interiéru je pozdně gotická křtitelnice. Svou výzdobou zaujme renesanční kazatelna, ale zřejmě nejpoutavějším prostorem je pohřební kaple rytířů ze Salhausenu. Umělecky hodnotné náhrobníky a epitafy představují portréty jednotlivých členů rodu a můžeme na nich detailně pozorovat například podobu renesančních oděvů nebo zbroje rytířů z 16. a 17. století.

"Odborníci o umělecky hodnotné výzdobě kostela vědí, ale širší veřejnost je zatím příliš nezná. I proto chceme ve spolupráci s místní farností přiblížit a otevřít kostel pro zájemce z řad místních i turistů. O několika vybraných letních víkendech bude kostel zpřístupněný a návštěvníky budou provázet zaměstnanci muzea. O konkrétních datech ještě jednáme," dodává ředitel děčínského muzea.
Tištěnou brožurou ani otevřením kostela to však nekončí. "V rámci přeshraničního projektu Česko-saské kulturní přesahy financovaného z fondů malých projektů Euroregionu Elbe-Labe vznikl nejen tištěný průvodce, ale také jakási on-line naučná stezka po nejvýznamnějších památkách Benešova nad Ploučnicí. Projít si trasu a vydat se po stopách tzv. saské renesance můžete prostřednictvím mobilní aplikace Loxper," uvádí Pažourek. Aplikace je dostupná na Appstore (pro iOS) i Google Play (pro Android), více informací lze získat na odkazu www.loxper.com/renesance-benesov.

Na vydání tištěného průvodce se podílelo Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem poskytnutím části fotografií. Souhlas s publikováním exteriéru i interiéru kostela Narození Panny Marie v Benešově nad Ploučnicí udělilo Biskupství litoměřické. Brožurka bude v české i německé jazykové mutaci dostání v benešovském kostele a v infocentru města.

Vznik tištěného průvodce i mobilní aplikace byl financován z projektu Česko-saské kulturní přesahy EL-0828-CZ-31.05.2021.