Exponát měsíce června a července 2019 - afričtí ptáci II.

Exponátem měsíce června se stali znovu ptáci pocházející z Afriky. Tentokrát se jedná o snovatce madagaskarského, strdimila mariquaského a vangu modrou. V případě snovatce a vangy se jedná o ostrovní druhy z ostrovů indického oceánu. Pro velký ohlas vytaveného tučňáka brýlového jsme jej s drobnými změnami ponechali v dolní části vitríny na exponát měsíce.

Vanga modrá, hmyzožravý pěvec z Madagaskaru. Její jméno je správným vyluštěním křížovky, kterou si mohli návštěvníci vyplnit v rámci muzejní noci. Věříme, že si jméno na našich stránkách jen ověříte a v luštění jste byli úspěšní.

 

Strdimil mariquaský (Cinnyris mariquensis) LC

Africký strdimil s rozsáhlým, nicméně roztříštěným areálem výskytu.
Je částečně tažný, přesouvá se především za zdrojem potravy. Tento druh
je úzce specializován na opylování akácií v letním období, v zimě jej je možné spatřit především v blízkosti rodu aloe a parazitické čeledi ochmetovitých. Jeho přirozeným prostředím jsou lesy s dostatkem vláhy, často dešti zaplavovaná území kde také na počátku jara a v létě hnízdí. Vzhledem k tomu, že většina populace žije na jih od rovníku, probíhá hnízdění od září do ledna. I tento drobný ptáček bývá postihován hnízdním parazitismem afrických kukaček. Populace je v dobré kondici, největším problém je tak pro tohoto strdimila potravní konkurence jiných druhů.

 

Snovatec madagaskarský (Foudia madagascariensis) LC

Drobný ptáček z čeledi snovavčovití, původním rozšířením na ostrově Madagaskar. Jako jeho příbuzní se živí především semeny trav, které rostou v jeho životním biotopu – otevřené krajině s malým množstvím stromů. Na těch staví samci hnízdo, které je zavěšené na konci větví a chráněno tak před predátory. Ohrožení druhu je nízké, dokázal se dobře přizpůsobit životu v kulturní krajině, kde je jako zrnožravý a hojný považován za škůdce. Problémy rovněž působí na místech, kde byl vysazen – na mapě vyznačeno fialovou barvou. Díky své přizpůsobivosti vytlačuje především endemické druhy, například na ostrovech Mauricius a Reunion. Stává se tak nevítaným invazivním druhem.

 

Vanga modrá (Cyanolanius madagascarinus) LC

Středně velcí ptáci z čeledi vangovitých patří ve většině případů k madagaskarským endemickým druhům. Obývají především lesy a křovinné porosty, ve kterých hnízdí a loví hmyz. Do jídelníčku vangy modré patří také ovoce, větší druhy pak loví menší druhy ještěrek. Jedná se o společenský druh, skupinky je možné spatřit při hledání potravy, hnízdí však samostatně. Ohrožení druhu není v současnosti vysoké, nebezpečí představuje především odlesňování. Schopnost ptáků osídlit druhotné porosty není v tuto chvíli dostatečně prostudována. Toto nebezpečí hrozí spíše v určitých lokalitách, kde je odlesňování intenzivnější.