Vojenské lodě Československa 1918 - 1959

Autor

HUBERT, Miroslav a PAVALA, Karel

Vydal

Ares, Spolek přátel plavby

Místo vydání

Praha - Děčín

Rok

1999

Počet stran

56

Jazyk

česky

Největším bojovým plavidlem Československa byla hlídková loď President Masaryk; měřila padesát metrů a vyzbrojena byla 66milimetrovými kanony. Dvě původně československé jednatřicetimetrové pancéřové minonosky používaly za druhé světové války flotily nacistického Německa a Rumunska… I o tom všem se můžeme dočíst v tomto svazku. Po stručném úvodu, který se zabývá historií československé “flotily”, následuje popis patnácti lodních tříd (některé byly zastoupeny pouze jediným plavidlem) a obrázky z výcviku a života vojáků a důstojníků vojenských lodních útvarů. Seznámíme se s nelehkými počátky československého loďstva, rozkvětem v období třicátých let, zánikem v letech okupace a znovuvzkříšením po 2. sv. válce

ISBN

80-86158-11-X

Cena

89.00Kč

Dostupnost

Skladem