Řetězové parníky u české plavební společnosti.

Média

Obrázek

Parník č. II.

Doprovodný text

Stejný parník tentokráte označený už česky Č. II. na přelomu 20. a 30. let. Československá plavební společnost labská jako podnik pod kontrolou státu se snažila prosazovat na moderní lodě české posádky, staré řetězové parníky proto obsluhovali hlavně staří zaměstnanci společnosti, většinou Němci.