Gotické umění na Děčínsku

místo

Oblastní muzeum v Děčíně

Jedna ze stěžejních stálých expozic muzea Gotické umění na Děčínsku byla po celkové rekonstrukci.

Kromě celkových stavebních úprav muzejních prostor se nejstarší děčínské umění návštěvníkům představí v kompletně novém moderním výtvarném zpracování. S otevřením výstavy byl zahájen i prodej katalogu s barevnými vyobrazeními všech gotických plastik s podrobným popisem, na jehož obsahu se podílel kolektiv předních českých odborníků v oblasti gotického umění. Oblastní muzeum v Děčíně připravilo stálou expozici v odborné spolupráci se Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměřicích. Poděkování však patří všem, kteří se na vzniku nejcennější muzejní expozice podíleli.

Expozice Gotická plastika na Děčínsku představuje nejvýzamnější dochované plastiky z Děčína a přilehlých i vzdálenějších obcí, počínaje Madonou z poloviny 14. století, konče díly, která svým časovým zařazením i stylovou charakteristikou již hraničí s ranou renesancí první poloviny 16. století. Mnoho z vystavených děl má za sebou velmi pohnutou a zajímavou minulost, o které se můžete více dozvědět z poutavé publikace - katalogu autora Lubomíra Turčana (nese stejný název jako naše expozice). Požáry, neodborné brutální zásahy neškolených „restaurátorů“ hluboké minulosti a o to potom složitější a záslužnější záchranné práce současných skutečných odborníků.

Z nejzajímavějších plastik uveďme například Pietu z kostele sv. Mikuláše v Mikulášovicích, datovanou do období „krásného slohu“, konkrétně do 2. čtvrtiny 15. století a považovanou za práci Mistra Týnské kalvárie nebo jeho okruhu. Velmi silně působí bolestiplné, ale přesto klidné a smiřující se zpodobení nešťastné matky v kontrastu s naturalistickou podobou umučeného Krista.

Za zmínku stojí i jediná dochovaná gotická socha z kamene v našem regionu – Madona, která stávala na konzoli  pod kružbovým baldachýnem v rohu původně renesančního domu na dnešním Masarykově náměstí, postaveném už v roce 1594. Tento dům ustoupil v roce 1967 bagrům v rámci dnes již proslulé demolice a následné architektonicky ubohé a bezcenné přestavbě náměstí. Tato plastika je snad to jediné, co z domu, který patřil k dominantám města, zbylo.